Pokličite nas
031 366 667

Društvo ZŠAM

Združenje šoferjev in avtomehanikov Grosuplje, ali krajše ZŠAM Grosuplje, kot stanovsko društvo sodimo med uspešna društva Zveze ZŠAM Slovenije. Ustanovljeno je bilo leta 1958 in pokriva območje občine Grosuplje in občine Dobrepolje.

Namen ustanovitve je bil predvsem:

 • izboljšati pogoje dela članstva
 • zaščiti pravice šoferjev in avtomehanikov,
 • poskrbeti za povezovanje in uniformiranje članov, mladine in drugih zainteresiranih pri varovanju prometne, varnostne in tehnične kulture,
 • aktivno sodelovati s svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu
 • nuditi pomoč pri varovanjih udeležencev v prometu
 • izobraževati bodoče voznike
 • druženje članov

Cilji, ki so si jih določili šoferji in avtomehaniki ob ustanovitvi, so pomembni tudi danes.

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA

 • IME: Združenje šoferjev in avtomehanikov Grosuplje – skrajšano ZŠAM Grosuplje
 • SEDEŽ: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje
 • ŠOLA VOŽNJE: v Grosupljem in v Ivančni Gorici
 • MATIČNA ŠTEVILKA: 5241561
 • ID za DDV: SI 40574113
 • TELEFON: 01 7864-323, 051 633-249, 041 633-249
 • FAX: 01 7864-323
 • E-POŠTA: info@zsamgrosuplje.si

VODSTVO DRUŠTVA

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

Franc Mehle

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

 • Franc Mehle
 • Janez Koprivec ml.
 • Franc Skubic, Ljubljanska 44
 • Franc Skubic, Jurčičeva II/12
 • Mirko Škrjanc
 • Alojz Dremelj
 • Jani Štrubelj
 • Alojz Koščak

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

Metka Zabukovec

PREDSEDNIK ČASTNEGA RAZSODIŠČA:
Anton Vidmar

Člani nadzornega odbora:
Alojz Koščak

Člani častnega razsodišča:
Jože Skubic

ČLANSTVO V ZŠAM GROSUPLJE

Član našega društva lahko postane vsakdo, ki ni starejši od 50 let in se poklicno ali nepoklicno ukvarja s to dejavnostjo, ki sprejema določila našega statuta in ki ima seveda željo postati član te velike stanovske družine.

Trenutno šteje naše društvo 199 članov. Prepričani pa smo, da bomo z novimi vsebinami dela povečali članstvo, kljub temu, da trenutna situacija ni naklonjena prostovoljstvu.

SVEČANE UNIFORME , ČASTNI ZNAKI, DRUŠTVENI PRAPOR

Združenje je s častnimi znaki, praporom in svečanimi uniformami, ki jih uporabljajo člani, širši množici pokazalo, da gre tu za skupino ljudi, ki si zaradi težkega in odgovornega poklica zasluži poseben ugled.
Častne uniforme člani s ponosom oblečejo. Uporabljajo jih zlasti v naslednjih akcijah:

 • za udeležbe na raznih proslavah,
 • udeležbo na vsakoletnem občnem zboru društva,
 • pri sodelovanju na paradi na srečanjih šoferjev in avtomehanikov Evrope
 • pri varovanju udeležencev v prometu ob raznih prireditvah,
 • pri varovanju otrok na poti v šolo
 • pri udeležbi na pogrebih preminulih članov.

V KATERIH AKCIJAH TVORNO SODELUJEMO

Naši člani se radi udeležijo preventivnih akcij. Sodelujemo na različnih področjih zlasti pa:

 • v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu nudimo pomoč pri varovanju otrok ob pričetku šolskega leta
 • pomagamo pri izvedbi in varovanju udeležencev na lokalnih in mednarodnih prireditvah – zlasti kolesarskih
 • nudimo pomoč pri varovanju malčkov iz vrtca pri njihovih sprehodih z baklami po ulicah Grosupljega
 • na nevarnih delih cest pomagamo varovati otroke iz osnovnih šol, pri izvedbi kolesarskih izpitov
 • naši člani pomagajo izpeljati tekmovanje »kaj veš o prometu«, ki se odvija za osnovnošolce vseh treh občin

KAJ ŠE NUDIMO SVOJIM ČLANOM

Poleg pomoči na strokovni plati, nudimo članstvu tudi bolj privlačno in sproščeno druženje. Vsako leto za člane organiziramo:

 • skupščina – občni zbor
 • enodnevni izlet
 • tradicionalni jesenski piknik
 • prijateljsko druženje članov odborov regije

Vodstvo društva si prizadeva organizirati še več družabnih aktivnosti za člane društva in jih na ta način motivirati za naloge, ki so koristne za širšo lokalno skupnost in nenazadnje tudi za delo v okviru društva.

ŠOLA VOŽNJE V LASTI ZŠAM

Glavni vir financiranja društva predstavlja dejavnost šole vožnje, ki je v lasti društva. Naša šola vožnje je ena izmed najuspešnejših šol vožnje v Sloveniji in ena izmed dveh šol vožnje, ki še delujejo pod okriljem ZŠAM. Vsa ostala društva, ki so prav tako imela v lasti šolo vožnje (takih je bilo 28), so jih bila prisiljena že zdavnaj zapreti. Po uradnih podatkih Izpitnega centra iz Ljubljane se med 43 šol vožnje uvrščamo po uspešnosti med prve tri. Tak rezultat je mogoče doseči samo z dobrim vodstvom, dobrim sodelovanjem z vodstvom šole vožnje in seveda tudi z delavci, ki se morajo dobro počutiti v našem okolju. Držimo se pravila, da samo zadovoljni delavec, je dober delavec. Z dobrim delom vodstva ZŠAM nam je to uspelo in na to smo zelo ponosni.